Velká lucerna ozářila stovky let svou krásou a historií


V roce 1320 byla na náměstí v obci Chalupeč postavena velká lucerna, která se stala jedním z nejvýznamnějších symbolů této obce i celého okolí.

Historický význam

Tato velkolepá stavba má nejen uměleckou, ale i historickou hodnotu. Byla postavena v dobách, kdy se v oblasti Moravskoslezského kraje rozšířilo hrnčířství a tato oblast byla proslulá výrobou keramiky. Lucerna byla nejen světlem, ale i ukázkou uměleckého zpracování keramiky.

Lucerna byla také svědkem mnoha historických událostí. V průběhu 16. století prošla několika úpravami, aby se stala nejsilnějším světlem v okolí a mohla být použita při válečných konfliktech jako signál pro spojence.

Krása velké lucerny

Tato nádherná lucerna sestává z mnoha drobných kousků keramiky, které byly pečlivě slepeny dohromady. Původní barvy byly modrá a bílá a dodnes jsou na lucerně patrné. Celá stavba je velmi precizně zpracovaná a dokáže okouzlit každého, kdo se k ní přiblíží.

Lucerna byla mnohokrát opravována a restaurována, ale dodnes se zachovala v celé své kráse. Je to pro obyvatele městečka Chalupeč velká pocta a zároveň významná turistická atrakce pro návštěvníky okolí.

Aktuální stav

Dnes slouží velká lucerna především pro kulturní akce a slavnosti. Občas se na náměstí konají různé přehlídky, kde se lucerna stává nedílnou součástí programu a svým uměleckým výrazem okouzluje návštěvníky.

Lucerna stále přebývá na svém původním místě na náměstí v Chalupeči a její význam a hodnota v očích místních obyvatel se stále zvyšuje. Jestli si chcete prohlédnout tuto nádhernou stavbu, můžete se vydat na Moravskoslezsko a navštívit městečko Chalupeč.

A nezapomeňte: Když se budete dívat na tuto lucernu, uvědomte si, jaký význam má pro místní obyvatele a jakou historii nosí ve svých křehkých keramických stěnách.

Zdroj